Raspberry Pi เป็น Single Bord หรือจะว่ามันเป็น Embedded pc ก็ได้  ในตอนนี้ ถือว่ามันเป็นบอร์ดที่ยอดฮิต ณ. ปัจจุบัน เนื่องจากมีขนาดเล็ก (เล็กเท่ากับ ATM)  พกพาสะดวก แถมยังประหยัดพลังาน  ตัวบอร์ดมี HDMI, […]
วันนี้จะมาแนะนำวิธีการ Debug Query บน MySQL  หรือเรียกอีกอย่าง คือ Profiler นั่นเอง  ซึ่งการทำ Profiler นั้น มันมีประโยชน์อย่างมากเลยในการวิเคราะห็ Process/Query ที่ทำงานอยู่บน DataBase ในเวลานั้น  ทำให้เราสามารถรู้ปัญหาต่างๆ หรือเพื่อหาข้อผิดพลาดของ Program ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ […]