mod_deflate เป็น Module ของ web server ที่ใช้ในการบีบอัดขข้อมูล (Compress ) ให้มีขนาดเล็กลง ก่อนที่จะส่งไปให้ Client หลังจากฝั่ง Client (Browser) ได้รับ response จากฝั่ง server  แล้ว […]