บทความนี้จะแนะนำวิธีแก้ปัญหาเวลาเปิด Project visual studio แล้ว Error ข้อความข้างบน ซึ่ง Error เกิดจากเครืองเรายังไม่ได้ทำการ register .NET Framework 4.5 นั้นเอง   วิธีการ register manual ก็ไม่มีไรมากมายครับ
ก่อนอื่นเปิด CMD  (Run as Administrator)

จากนั้นเข้าไปที่  C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0>  (กรณีนี้ เครืองผมมี Visual Studio  2012)


Ref  : https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
เหตุที่เรือง Microsoft Visual Studio 11.0 <– ใช้ CodeName 11.0 เพราะผมต้องการ Register กับ Visual Studio 2012 นั้นเอง
สำหรับท่านที่ใช้ Version อื่นก็สามารถอ้างอิงจากตารางข้างบน

จากนั้นทำการรันคำสั่ง aspnet_regiis.exe -i

หรือสามารถ register ที่  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>aspnet_regiis.exe -i  ก็ได้เช่นกัน

จากนั้นลองเปิด Project visual studio อีกรอบ จะสังเกตุได้ว่า มันจะไม่ Error อีกเลย

ขอบคุณครับ
Admin@rockdevper

Facebook Comments
Share Button

Watchara Pongsri

Senior Software Engineer, Network Engineer CEH, CHFI, ECSA, MCSA My hobby is - Blogger - Programming & Security Researcher

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle Plus

Comments are closed