บทความนี้จะแนะนำวิธีแก้ปัญหาเวลาเปิด Project visual studio แล้ว Error ข้อความข้างบน ซึ่ง Error เกิดจากเครืองเรายังไม่ได้ทำการ register .NET Framework 4.5 นั้นเอง   วิธีการ register manual ก็ไม่มีไรมากมายครับ
ก่อนอื่นเปิด CMD  (Run as Administrator)

จากนั้นเข้าไปที่  C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0>  (กรณีนี้ เครืองผมมี Visual Studio  2012)


Ref  : https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
เหตุที่เรือง Microsoft Visual Studio 11.0 <– ใช้ CodeName 11.0 เพราะผมต้องการ Register กับ Visual Studio 2012 นั้นเอง
สำหรับท่านที่ใช้ Version อื่นก็สามารถอ้างอิงจากตารางข้างบน

จากนั้นทำการรันคำสั่ง aspnet_regiis.exe -i

หรือสามารถ register ที่  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>aspnet_regiis.exe -i  ก็ได้เช่นกัน

จากนั้นลองเปิด Project visual studio อีกรอบ จะสังเกตุได้ว่า มันจะไม่ Error อีกเลย

ขอบคุณครับ
Admin@rockdevper

Facebook Comments
Share Button

Watchara Pongsri

Senior Software Engineer, Network Engineer CEH, CHFI, ECSA, MCSA My hobby is - Blogger - Programming & Security Researcher

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle Plus

แก้ปัญหาเวลาเปิด Visual Studio แล้ว Error “ASP.NET 4.5 has not been registered on the Web server. You need to manually configure your Web server for ASP.NET 4.5 in order for your site to run correctly.”